Jaarverslag 2020

J A A R V E R S L A G

2020

Leger des Heils Midden-Nederland

Open het jaarverslag

Met mensen bewogen

Introductie door regiodirecteur Jan Jans

Het jaar 2020 zal ons bijblijven als het jaar waarin de coronapandemie ons dwong afstand te houden en zo veel mogelijk binnen te blijven. Voor veel van onze deelnemers is binnenblijven echter moeilijk. Omdat ze niet begrijpen waarom afstand houden nodig is, omdat ze zo gehuisvest zijn dat ze niet binnen kunnen blijven, of omdat ze simpelweg geen huis hebben. Over hen wil het Leger des Heils zich ontfermen. 

 

e zijn dankbaar dat ondanks corona onze hulpverlening is doorgegaan. Dat is allereerst te danken aan het doorzettingsvermogen van onze medewerkers. Zij hebben zich aangepast aan steeds weer nieuwe regelgeving en hebben creatieve manieren gevonden om in contact te blijven met deelnemers. Hoewel de maatregelen de spanning bij sommige deelnemers verminderde, was bij anderen juist sprake van agressie en onbegrip. Dat vroeg het nodige van het personeel in onze beschermd wonen locaties. Verpleeghuis Buitenhaeghe werd tijdens de eerste lockdown geconfronteerd met een heftige uitbraak. Het verwerken daarvan heeft grote impact gehad op collega’s die vaak een jarenlange band met ‘hun’ bewoners hebben. Ook in Merenhoef is tijdens de tweede golf een uitbraak geweest.

Het aantal dak- en thuisloze mensen in ons land is gegroeid. Ook in de regio Midden-Nederland is dat merkbaar. In goede samenwerking met de gemeenten hebben we in het afgelopen jaar in Utrecht, Almere en Hilversum noodlocaties opgericht, o.a. voor EU-arbeidsmigranten. We zijn blij dat hier extra middelen voor beschikbaar zijn gesteld en we hopen dat dit zo blijft. 

Samen met Nienke Boesveldt is het Leger des Heils trekker van het vijfjarig onderzoek Voorkomen Terugval Dakloosheid. We werken daarin samen met de gemeente Utrecht, collega-instellingen en de Universiteit van Utrecht. In februari 2021 zijn de resultaten van de tweede onderzoeksronde gepresenteerd tijdens een webinar. Het blijft noodzakelijk dat mensen zo snel mogelijk eigen woonruimte krijgen met ambulante begeleiding op maat. 

‘Zo snel mogelijk een eigen woonruimte blijft noodzakelijk’

Jeugdzorg is een thema voor ons, want het aantal dakloze jongeren en de complexiteit van de problemen neemt toe. Hoe kunnen we jongeren met ingewikkelde problemen in samenwerking met andere partijen op weg helpen naar een stabiele toekomst? In de jeugdzorg staan de tarieven onder druk en datzelfde geldt voor de ouderenzorg en de wijkverpleging. Als zorgorganisatie moeten we steeds meer doen voor hetzelfde tarief, wat een aanzienlijke druk legt op onze bedrijfsvoering.  

De regio Midden-Nederland is in 2020 samengevoegd met Gooi en Vechtstreek en de beide Flevopolders en daarmee zijn we de grootste regio van het Leger des Heils in Nederland. Vanuit ons nieuwe kantoor in Utrecht wordt het primaire proces in de hele regio ondersteund. We beschikken over een robuuste bedrijfsvoering qua slagkracht, aanbod en expertise, die voldoet aan alle eisen die de samenleving en financiers aan ons stellen. 

Bij alles wat we doen, is dit ons doel: mensen helpen die geen helper hebben. In ons werk kunnen we iets van Gods liefde voor mensen laten zien. Dat maakt ons dankbaar. Ik dank ook onze collega-instellingen, opdrachtgevers, subsidieverleners, zorgkantoren en overheden voor het vertrouwen dat ze in ons hebben. 

Jan Jans

regiodirecteur Leger des Heils
Midden-Nederland

‘Daklozen zijn
mensen
zoals jij en ik’

 

 

Op bezoek bij een noodlocatie in Almere

 

In de blauwe zeecontainers van Wisselweg in Almere worden daklozen ‘coronaproof’ opgevangen, elk in een eenpersoonsunit. Ze krijgen begeleiding bij het opbouwen van hun leven. ‘Ik heb echt mazzel dat ik hier zit.’

 

tap je de voordeur binnen, dan waan je je bijna op een schip. Een lange gang, enkel verlicht door tl-balken. Links en rechts de stalen wanden van zeecontainers. Op elke deur een andere naam. Midden in het pad zit een man op een stoel, terwijl hij geknipt wordt door een ander. Niet helemaal volgens de regels, maar je moet wat als de kapper dicht is …

Dit is Wisselweg, een tijdelijke daklozenopvang van het Leger des Heils op een kantorenterrein in Almere. Twee lage gebouwen van felblauwe zeecontainers op een grasvlakte langs de weg. Razendsnel uit de grond gestampt toen corona zich aandiende (zie kader).

Auto als onderdak

In de container aan het eind van de gang woont Michael (34). Vlak voor nieuwjaar is hij binnen komen waaien. ‘Twee jaar geleden ben ik overgestapt naar de horeca. Achteraf geen handige keuze, want door corona raakte ik mijn baan kwijt. Op gegeven moment kon ik mijn rekeningen niet meer betalen. Een maand lang heb ik in mijn autootje geleefd. Maar toen ik op Tweede Kerstdag wakker werd achter het stuur, dacht ik: waar ben ik mee bezig? Toen heb ik de stap gezet om hiernaartoe te gaan. Gelukkig hadden ze een plek. Nu zijn we bezig om zaken aan te pakken: een uitkering aanvragen, solliciteren, straks een kamer zoeken. Ik hoop dat ik na de lockdown kan doorgroeien binnen de horeca.’

 

Michael: ‘Toen ik met Kerst wakker

werd in m’n auto, dacht ik: waar ben

ik mee bezig?’

In coronatijd

Ook al wonen hier 45 mensen, het is opvallend rustig in het pand. Uit een van de deuropeningen klinkt zachte reggaemuziek. In de recreatieruimte wacht een voetbaltafel op spelers. Mensen zitten vooral op hun kamer óf ze zijn buiten op het rokerspleintje, waar bewoners met elkaar staan te grappen.

Het beeld leeft dat daklozen vaak verslaafden zijn. Maar Marita Ceder, die hier als persoonlijk begeleider werkt, ziet juist ‘veel mensen zoals jij en ik. Door een echtscheiding, ontslag of schulden zijn ze in de problemen gekomen. In coronatijd komt dat extra hard aan, want je vindt minder snel onderdak bij familie of vrienden. Dan kun je zomaar dakloos zijn.’

Tijdens het traject in Wisselweg helpen Marita en haar collega’s deze mensen om de weg terug te vinden. ‘Meteen bij binnenkomst inventariseren we wat ze nodig hebben: van maatschappelijk werk of verslavingszorg tot een agressietraining. Sommigen hebben al een baan, maar anderen hebben jarenlang niet gewerkt. Die kunnen bij 50|50 in Almere weer gewend raken aan structuur en een baan. Als het goed gaat, kunnen ze dan na een aantal maanden doorstromen naar een eigen woonplek, al dan niet met begeleiding.’

Bijna geëlektrocuteerd

Alle containers zijn standaard voorzien van bed, schappenkast en tafeltje. Oud-taxichauffeur Johan (61) heeft de boel opgefleurd met twee bankjes – ‘van m’n pas overleden moeder’. Zijn verhaal maakt pijnlijk duidelijk hoe je leven opeens kan vastlopen. Door corona had hij veel minder contact met zijn familie, die normaliter een oogje in het zeil hield. Hij stopte met het gebruik van zijn medicijnen en kreeg daardoor waanideeën.

‘Ik haalde m’n hele huis leeg. Toen ik probeerde de stroomkabels uit de meterkast te halen, ben ik bijna geëlektrocuteerd. Ik heb vier weken in het ziekenhuis gelegen. Mijn huis was onbewoonbaar verklaard en uiteindelijk kwam ik hier terecht. Nu sta ik op de wachtlijst voor een aanleunwoning. Mét begeleiding: ik heb gewoon mensen nodig die me een beetje in de gaten houden.’

 

Marion: ‘Het geeft onze cliënten rust

dat ze hier een eenpersoonskamer

hebben’

Té gezellig

Wisselweg mag dan een provisorische locatie zijn, de opvang werkt opvallend goed. ‘Het geeft mensen rust dat ze hier een eenpersoonskamer hebben’, zegt projectleider Marion Cruden. ‘Logisch: ze hebben hun handen vol aan hun eigen problemen. Als je dan op een meerpersoonskamer komt, moet je ook nog dealen met de problemen van ánderen. De keerzijde is dat sommige mensen het wel érg gezellig vinden in hun eigen huisje. Het is aan ons om ze scherp te houden, zodat ze nieuwe stappen blijven zetten.’

 

Michaels naam is om privacyredenen gefingeerd. Foto’s in het artikel: Olivier Middendorp.

Marita

Johan

De containers van Wisselweg

Door corona moest het Leger des Heils de daklozenopvang in Flevoland anders inrichten. Meerpersoonskamers werden omgebouwd tot eenpersoonskamers. Dat betekende wel dat er minder plekken waren. Daarom kwam er een tijdelijke opvang aan de Wisselweg in Almere: 45 individuele woonunits in zeecontainers.

Wisselweg biedt een regulier traject waarbij 25 daklozen begeleid worden naar een zelfstandig bestaan. Daarnaast zijn er 20 extra plekken voor bed-, bad- en broodopvang. Regiomanager Luc Tanja: “Door Wisselweg hebben we per saldo méér plekken dan hiervoor. En met de eenpersoonskamers is de kwaliteit van de opvang ook toegenomen.”

Hoe gaat Almere om met de daklozenproblematiek? Wethouder Froukje de Jonge: ‘Huisvesting is hét speerpunt.’

‘Almere groeit als kool. Dat brengt onvermijdelijk grotestadsproblemen met zich mee. De vraag naar opvang voor daklozen groeit al jaren. Het is een heel gemixte groep: naast ‘reguliere’ dak- en thuislozen zien we bijvoorbeeld ook veel jongeren en niet-rechthebbenden (ongedocumenteerden en arbeidsmigranten, red.). Almere heeft gelukkig verschillende organisaties die zich bezighouden met opvang. We werken steeds beter samen om deze mensen te ondersteunen.’

Noodsituatie

‘Aan het begin van de coronacrisis nam de instroom van daklozen sterk toe. Tegelijk waren veel opvanglocaties niet geschikt voor opvang op 1,5 meter. Met financiële hulp van het rijk hebben we de capaciteit razendsnel kunnen verruimen. Het Leger des Heils bijvoorbeeld heeft de locatie Wisselweg opgezet, waar daklozen elk een eigen woonunit hebben.

Het mooie van het Leger des Heils vind ik dat ze altijd paraat staan. Als wij op de late vrijdagmiddag gebeld worden over een noodsituatie, zijn ze er. Zonder oordeel vangen ze mensen op, ze brengen hen tot rust en helpen hen verder. Dat is nu echt ‘je geloof handen en voeten geven’.’

‘Mensen moeten weer tot bloei kunnen komen’

 

Uitdaging

‘Voor 2021 is huisvesting het grote speerpunt. Omdat er te weinig woningen zijn, stokt de doorstroom in de opvang. We werken intensief samen met woningcorporaties, zorg en welzijn om te kijken hoe dat anders kan. Want daklozen hebben niet alleen een woonplek nodig, het moet ook een plek zijn waar ze tot bloei kunnen komen.’

Foto: Maarten Feenstra

Jaaroverzicht 2020

 

W A T  I S  E R  A L L E M A A L  G E B E U R D?

1 J A N U A R I

Gooi- en Vechtstreek maakt nu onderdeel uit van de regio Midden-Nederland.

3 F E B R U A R I

Leger des Heils Midden-Nederland en Amerpoort gaan samenwerken in de stad Utrecht. Beide organisaties steunen kwetsbare mensen in de samenleving. Met het ondertekenen van de overeenkomst rondom beschermd wonen kunnen beide organisaties zichzelf en elkaar versterken en verbeteren in hun dienstverlening.

13 F E B R U A R I

Wethouder Jana Smith en diverse beleidsambtenaren van Gemeente Houten en Nieuwegein nemen een kijkje bij beschermd woonvoorziening de Heem in Utrecht.

3 M A A R T

Vandaag tekenen Leger des Heils Midden-Nederland en woningcorporatie GroenWest een samenwerkingsovereenkomst. De organisaties werken in 2020 en 2021 samen om in het voormalige verzorgingshuis Huize Nijevelt in De Meern een gemengd wonen project te realiseren.

1 A P R I L

Provincie Flevoland (exclusief Noordoostpolder) maakt nu onderdeel uit van de regio Midden-Nederland.

6 A P R I L

De Toevlucht verhuist van de Maliebaan naar de Trumanlaan in Utrecht. De Toevlucht biedt 24-uursopvang voor mensen die ongedocumenteerd in Nederland verblijven.

7 A P R I L

Het 50|50 Workcenter aan de Zeehaenkade in Utrecht zou vandaag, na een verbouwing, heropend worden. Door corona kon dit helaas niet doorgaan.

8 A P R I L

Ons buurthuis Bij Bosshardt Kanaleneiland is tijdelijk omgebouwd tot een corona-noodlocatie voor Oost Europese arbeidsmigranten.

24 A P R I L

De tijdelijke extra opvang voor dakloze mensen in Almere wordt geopend. Deze plekken worden een tijdje in gebruik genomen en bieden een veilige en goede plaats om te wonen en werken.

3 M E I

50|50 Flevoland start met de SRV-wagen. De wagen rijdt sinds kort door Almere om hulpbehoevende ouderen die slecht ter been zijn te voorzien van boodschappen.

19 M E I

De dag- en nachtopvang in Lelystad verhuist naar het Zuiderwagenplein. Dak- en thuislozen kunnen hier overdag en ’s nachts terecht voor een praatje, maaltijd, slaapplek en diverse andere faciliteiten.

2 J U N I

Staatssecretaris Paul Blokhuis komt op bezoek bij de Laagdrempelige Opvang in Utrecht. Hij spreekt met deelnemers en medewerkers over de huidige omstandigheden, hun werk en woonsituatie. Een inspirerend en positief bezoek.

4 J U N I

Domus Hirundo in Amersfoort bestaat 10 jaar. Hirundo is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving.

16 J U N I

Huisvesting is een basisrecht! Daarom organiseert het Leger des Heils Midden-Nederland het webinar ‘Iedereen onder dak’. Omdat herstel begint met een huis en het groeiende aantal daklozen een halt moet worden toegeroepen.

Webinar terugkijken

16 J U L I

Officieel geopend: sinds deze week kun je koffiedrinken bij ons nieuwe koffietentje Barista’s aan de Havenstraat 19 in Woerden. Het tentje is een samenwerking van 50|50 en Koffiebranderij OverHoop en biedt deelnemers een plek om het vak van barista uit te oefenen.

26 J U L I

Domus Leidsche Maan bestaat 12,5 jaar. Leidsche Maan is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving vaak in combinatie met psychische problemen.

26 S E P T E M B E R

Op Burendag besteden we aandacht aan onze buren. Zo brengt Domus Leidsche Maan in Utrecht bij alle buren een bloemetje als teken van waardering. Inloopvoorziening Herstart en Laagdrempelige 24-uursopvang nemen hun buren mee terug in de geschiedenis van het Leger des Heils aan de hand van een stadswandeling.

3 N O V E M B E R

Het regiokantoor van Midden-Nederland verhuist naar Pallas-Athenedreef 27 in Utrecht. Als gevolg van de samenvoeging van ons werkgebied met de Gooi & Vechtstreek per 1 januari 2020 en een deel van de provincie Flevoland per 1 april 2020, is het aantal medewerkers in de ondersteunende diensten toegenomen. Ons oude kantoorpand werd hierdoor te klein.

7 D E C E M B E R

Op Nationale Vrijwilligersdag zetten we onze 500 vrijwilligers in het zonnetje. Ze zijn actief op allerlei plekken: hostels, verzorgingshuizen, daklozenopvang, bij de soepfiets, 50|50 en zijn onbetaalbaar!

Vrijwilliger worden?

17 D E C E M B E R

Als regio sluiten we 2020 af met een gezamenlijk kerstviering. Online, maar door de verschillende bijdragen van medewerkers en deelnemers, toch ook samen. Mooi om te zingen, te luisteren, te herinneren en te bidden.

25 D E C E M B E R

Onze medewerkers en bezoekers bij Herstart worden verrast door een bezoek van de nieuwe burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma! Een mooi en voor beide kanten bijzonder, waardevol en inspirerend samenzijn!

1 J A N U A R I

Gooi- en Vechtstreek maakt nu onderdeel uit van de regio Midden-Nederland.

3 F E B R U A R I

Leger des Heils Midden-Nederland en Amerpoort gaan samenwerken in de stad Utrecht. Beide organisaties steunen kwetsbare mensen in de samenleving. Met het ondertekenen van de overeenkomst rondom beschermd wonen kunnen beide organisaties zichzelf en elkaar versterken en verbeteren in hun dienstverlening.

13 F E B R U A R I

Wethouder Jana Smith en diverse beleidsambtenaren van Gemeente Houten en Nieuwegein nemen een kijkje bij beschermd woonvoorziening de Heem in Utrecht.

3 M A A R T

Vandaag tekenen Leger des Heils Midden-Nederland en woningcorporatie GroenWest een samenwerkingsovereenkomst. De organisaties werken in 2020 en 2021 samen om in het voormalige verzorgingshuis Huize Nijevelt in De Meern een gemengd wonen project te realiseren.

1 A P R I L

Provincie Flevoland (exclusief Noordoostpolder) maakt nu onderdeel uit van de regio Midden-Nederland.

6 A P R I L

De Toevlucht verhuist van de Maliebaan naar de Trumanlaan in Utrecht. De Toevlucht biedt 24-uursopvang voor mensen die ongedocumenteerd in Nederland verblijven.

7 A P R I L

Het 50|50 Workcenter aan de Zeehaenkade in Utrecht zou vandaag, na een verbouwing, heropend worden. Door corona kon dit helaas niet doorgaan.

8 A P R I L

Ons buurthuis Bij Bosshardt Kanaleneiland is tijdelijk omgebouwd tot een corona-noodlocatie voor Oost Europese arbeidsmigranten.

24 A P R I L

De tijdelijke extra opvang voor dakloze mensen in Almere wordt geopend. Deze plekken worden een tijdje in gebruik genomen en bieden een veilige en goede plaats om te wonen en werken.

3 M E I

50|50 Flevoland start met de SRV-wagen. De wagen rijdt sinds kort door Almere om hulpbehoevende ouderen die slecht ter been zijn te voorzien van boodschappen.

19 M E I

De dag- en nachtopvang in Lelystad verhuist naar het Zuiderwagenplein. Dak- en thuislozen kunnen hier overdag en ’s nachts terecht voor een praatje, maaltijd, slaapplek en diverse andere faciliteiten.

2 J U N I

Staatssecretaris Paul Blokhuis komt op bezoek bij de Laagdrempelige Opvang in Utrecht. Hij spreekt met deelnemers en medewerkers over de huidige omstandigheden, hun werk en woonsituatie. Een inspirerend en positief bezoek.

4 J U N I

Domus Hirundo in Amersfoort bestaat 10 jaar. Hirundo is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving.

16 J U N I

Huisvesting is een basisrecht! Daarom organiseert het Leger des Heils Midden-Nederland het webinar ‘Iedereen onder dak’. Omdat herstel begint met een huis en het groeiende aantal daklozen een halt moet worden toegeroepen.

Webinar terugkijken

16 J U L I

Officieel geopend: sinds deze week kun je koffiedrinken bij ons nieuwe koffietentje Barista’s aan de Havenstraat 19 in Woerden. Het tentje is een samenwerking van 50|50 en Koffiebranderij OverHoop en biedt deelnemers een plek om het vak van barista uit te oefenen.

26 J U L I

Domus Leidsche Maan bestaat 12,5 jaar. Leidsche Maan is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving vaak in combinatie met psychische problemen.

26 S E P T E M B E R

Op Burendag besteden we aandacht aan onze buren. Zo brengt Domus Leidsche Maan in Utrecht bij alle buren een bloemetje als teken van waardering. Inloopvoorziening Herstart en Laagdrempelige 24-uursopvang nemen hun buren mee terug in de geschiedenis van het Leger des Heils aan de hand van een stadswandeling.

3 N O V E M B E R

Het regiokantoor van Midden-Nederland verhuist naar Pallas-Athenedreef 27 in Utrecht. Als gevolg van de samenvoeging van ons werkgebied met de Gooi & Vechtstreek per 1 januari 2020 en een deel van de provincie Flevoland per 1 april 2020, is het aantal medewerkers in de ondersteunende diensten toegenomen. Ons oude kantoorpand werd hierdoor te klein.

7 D E C E M B E R

Op Nationale Vrijwilligersdag zetten we onze 500 vrijwilligers in het zonnetje. Ze zijn actief op allerlei plekken: hostels, verzorgingshuizen, daklozenopvang, bij de soepfiets, 50|50 en zijn onbetaalbaar!

Vrijwilliger worden?

17 D E C E M B E R

Als regio sluiten we 2020 af met een gezamenlijk kerstviering. Online, maar door de verschillende bijdragen van medewerkers en deelnemers, toch ook samen. Mooi om te zingen, te luisteren, te herinneren en te bidden.

25 D E C E M B E R

Onze medewerkers en bezoekers bij Herstart worden verrast door een bezoek van de nieuwe burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma! Een mooi en voor beide kanten bijzonder, waardevol en inspirerend samenzijn!

Persoonlijke verhalen

 

 

Van onze deelnemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de woongroep leerde 

Suleika zelfstandigheid

 

‘Mijn zelfvertrouwen kreeg een boost’

 

Lees haar verhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanley over de nacht dat zijn vader stierf

 

‘Ik stopte cold turkey en begon te bidden’

 

Bekijk de video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanne kwam tot bloei in een gezinshuis

 

‘Mijn vrienden zien me niet als probleemkind’

 

Lees haar verhaal

50|50  on tour

Als Mohammed niet naar de berg kan komen…

50|50 in coronatijd! Begin maart 2020 kwam het leven in Nederland plotsklaps stil te liggen. Waar thuiswerken de nieuwe standaard werd stonden de medewerkers van het 50|50 workcenter, het werkleerbedrijf van het Leger des Heils, voor een grote uitdaging. Want wat doe je als het bieden van dagbesteding aan mensen op weg naar herstel je hoofddoel is? Blijf je open of sluit je net als de rest van Nederland de deuren.

 

n het begin van de crisis waren we voorzichtig en bleven veel deelnemers thuis’, zegt re-integratiecoach Barry. ‘Dagbesteding is belangrijk, maar is het ook cruciaal om naar een dagbestedingsplek te gaan in tijden van een lockdown? Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Al snel kregen we telefoontjes van begeleiders met de vraag of hun deelnemer niet toch kon komen, omdat het thuis de verkeerde kant op ging.’ Met een grote loods en genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden was dat geen enkel probleem.

Alles uit de kast

Het vinden van geschikt werk vroeg daarentegen wel wat inspanning. Zo moest Manon, teamleider Food, alles uit de kast halen: ‘De alledaagse werkzaamheden konden niet altijd doorgaan. Neem de 50|50 store, deze was gesloten en werkzaamheden als verkoop en het sorteren van kleding kwamen daarmee ook stil te liggen. Bij 50|50 Food lag de kantine er, door het vele thuiswerken, akelig stil bij en lunchbestellingen voor vergaderingen waren er niet. In eerste instantie hebben we deze rust benut door de boel eens flink op te knappen met als resultaat blinkend schone ruimtes geheel voorzien van een nieuw likje verf.’

 

50|50 introduceert…

‘Nadat we de boel op orde hadden gingen we verder nadenken en kwamen we met een nieuw initiatief op de markt: de 50|50 lunchbox. Een box, zorgvuldig samengesteld door onze deelnemers met broodjes, een salade en een sapje. Dit alles voor een leuk bedrag en netjes op kantoor bezorgd. Zo kunnen de medewerkers genieten van een gezonde lunch, zonder dat ze de deur uit moeten.’

We komen eraan!

Deze initiateven op locatie zijn leuk, maar de stelregel bleef: werk zoveel mogelijk thuis. En dus bracht 50|50 het inpakwerk naar de woonlocaties toe. ‘Op deze manier konden deelnemers die niet naar buiten durfden of konden gewoon doorwerken’, vertelt coach Barry. ‘Deze nieuwe manier van werken pakte verrassend goed uit! Bewoners op de woonlocaties werden nieuwsgierig naar het werk van hun medebewoners. Doordat veel zich verveelden en niet naar buiten konden gingen ze uit meekijken en uiteindelijk meewerken! Oftewel… dan werkt werken aanstekelijk! Dit met resultaat dat een aantal van hen, waar de drempel voorheen te hoog was, nu meekomen naar het workcenter of actief zijn op de woonlocatie. Dikke winst dus!’

Blowend het nieuwe jaar in

Genoeg initiatieven en nieuwe manier van werk werden dus aangeboden en 50|50 zette daar hoog op in. Niet zonder reden. ‘Onze mensen zijn vaak extra kwetsbaar en lopen, door het hebben van geen daginvulling, risico op terugval’, vertelt Barry. ‘Dit kan zijn in middelengebruik, een (zwaardere) depressie of psychoses.

Scato, werkbegeleider Logistiek, kan hierover meepraten. Hij zag wat de korte vakantieperiode tussen kerst en oud & nieuw met zijn jongens deed. ‘Begin 2021 sprak ik iedereen kort over de afgelopen week. Al snel hoorde ik dat de korte vakantie hen niet goed had gedaan. De verveling was grandioos toegeslagen met veel blowen tot gevolg. Het is dus niet voor niets dat het nuttig besteden van je dag zo belangrijk is. Het geeft het gevoel dat je ertoe doet, ook in gekke tijden zoals deze.’

Als een paal boven water

‘Het was een bewogen jaar, maar één ding stond als een paal boven water: we zijn en blijven er voor onze jongens en meiden’, blikt Scato terug. ‘Het was niet altijd gemakkelijk, zo hebben we wel 100 keer tegen onze deelnemers moeten zeggen dat ze hun mondkapje moeten dragen of de looproute moeten volgen, maar na twee keer vergeten ze het weer. Goed voorbeeld doet goed volgen is hierin de beste remedie. Onze deelnemers nemen het niet zo nauw met hygiëne. Ondanks dat hebben de deelnemers vaak een hoge weerstand door hun jarenlange leven op straat. Toch zijn we blij dat we nog geen corona hebben gehad.’ Lachend klopt Scato dit snel af op de tafel.

 

Meer weten over re-integratie en dagbesteding?

Barry

Manon

Scato

Social media wall

 

S C R O L L E N  D O O R  2 0 2 0

Volg ons

Cte          

Volg ons

Cte          

‘Ze dansen op
je zere plekken’

 

Gezinshuisouder Anneke vertelt

Kinderen ontwikkelen zich het best in een (gezins)situatie waar rust, voorspelbaarheid en geborgenheid te vinden is. De gezinshuizen van het Leger des Heils bieden deze basis. Anneke is gezinshuisouder. ‘Mijn wens is dat ze gelukkig worden.’ 


e kinderen die bij ons wonen, hebben vaak een hechtingsstoornis. Daardoor staan ze 1 – 0 achter. Er hebben ondertussen zeven kinderen onder ons dak gewoond. Kinderen waarvan ik ben gaan houden en die ik weer moet loslaten. Mijn wens is dat ze gelukkig worden. Daarvoor doe ik mijn best, in de wetenschap dat God dit werk wil zegenen.

Het eerste jaar was heel zwaar. De kinderen wilden maar een ding: naar huis. Onze eerste Kerst was écht afschuwelijk; onze twee gezinshuiskinderen maakten alleen maar ruzie. Het is maar goed dat je van tevoren niet alles weet. Ondanks de goede voorbereiding had ik toch een ideaalplaatje van een gezellig, leuk en warm gezin in mijn hoofd. Dat moest ik loslaten.’

 

Op je tong bijten

Voordat Anneke een gezinshuis startte, woonde ze met haar gezin vijftien jaar lang als ontwikkelingswerker in het buitenland. Met haar onderwijsopleiding en ervaring in social work voelde ze zich er als een vis in het water. Het bleek een goede voorbereiding te zijn. ‘Voordat we zelf kinderen hadden, was ik al zó overtuigd van de meerwaarde van pleegzorg. Het trok me enorm. Het heeft voor de hechting veel toegevoegde waarde als kinderen 24/7 bij je zijn. Een jaar voor onze terugkomst uit het buitenland zijn we daarom in gesprek gegaan met het Leger des Heils. We wilden graag voor een christelijke organisatie werken, zodat we onze eigen normen en waarden konden meenemen. Toch was de overgang best heftig, want binnen een paar maanden woonden er vier kinderen bij ons. Voor onze jongens van 13 en 18 was het achteraf gezien wel veel. Een van de pleegkinderen had eens op zijn deur geschreven “Rot op, stomme k*t”. Onze jongste was in tranen, het ging wel over zijn moeder!

Inmiddels weten we: deze kinderen dansen op je zere plekken. Het is erg belangrijk dat je jezelf goed kent en eerlijk bent naar de begeleiding. Ik ben ook heel blij met de opleidingen die ik heb gedaan. Daardoor heb ik veel in huis. Goed op je tong bijten is ook belangrijk, want de loyaliteit naar ouders is enorm sterk.’

‘Rot op, stomme ***’,  stond er

op de deur.

 

De zachte kant

Anneke vormt met man, zoons en vier gezinshuiskinderen al zeven jaar een ‘niet helemaal normaal gezin’. ‘De jongste is nu 12, dus overdag gaan ze allemaal naar school. Dan heb ik tijd voor regeldingen. Dat waren er in het begin veel meer dan nu. Ik heb uitgerekend dat ik voor één kind op een bepaald moment afspraken regelde met elf therapeuten en medische behandelaars. Naast de regeldingen run ik ook het huishouden. Tegenwoordig geef ik daarnaast ook les aan vluchtelingen. Onlangs is een van de kinderen mee geweest en hebben we samen een toneelstukje gedaan. Dat was zo leuk.’

Is die 1 – 0 achterstand in te halen? ‘Dat is wel mijn hoop, maar het is niet makkelijk. Maar zoveel verzet en boosheid als er was het eerste jaar, zoveel wordt er nu geknuffeld en gelachen. Het is mooi als de zachte kant eruit komt. We merken nu de kinderen langer bij ons wonen dat we mogen ‘oogsten’. Ze zijn meer aan ons gehecht.

Ik weet niet of het contact blijft. Daar moet ik ook geen verwachting over hebben. Het kan voor de kinderen soms beter zijn om deze periode achter zich te laten.’

‘Verzet en boosheid maken plaats

voor gelach en knuffels’

 

We doen het samen

‘Gelukkig staan we er niet alleen voor. De steun van het team is onmisbaar. De eerste tijd kregen we extra begeleiding, ook voor ons eigen gezin. Maar nog steeds gaan ze echt de extra mijl en komen buiten werktijd langs als de nood aan de man is. Er wordt echt gelet op jouw draagkracht.’

Voor Anneke is haar stevige huwelijk ook belangrijk. ‘Ik ben geen superwoman, maar heb manieren gevonden om met dingen te dealen. Marco houdt me scherp. Met hem kan ik altijd sparren. Hij werkt inmiddels fulltime buiten de deur. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat de kinderen betreft. Maar we doen dit wel samen als missie.’

Ook gezinshuisouder worden?

De gezinshuizen van het Leger des Heils zijn gewone huizen in een gewone wijk, waar ouders de zorg voor kinderen (5 – 18 jaar) op zich nemen in hun eigen gezin. De problematiek van de kinderen is zo complex en meervoudig dat plaatsen in een regulier pleeggezin (nog) niet mogelijk is. Gezinshuisouders worden ondersteund door een team van deskundigen.

Interesse? Klik hier!

Een goede start van je leven kan het verschil maken. Juist daarom is een breed palet aan jeugdzorg essentieel, zegt de Hilversumse wethouder Karin Walters.

‘Uit onderzoek blijkt dat de jeugdzorg in onze gemeente kwalitatief goed is. In de afgelopen periode hebben we een nieuw inkooptraject voor jeugdzorg doorlopen. Daardoor kunnen we de komende jaren een breed palet aan maatwerk bieden. Maar net als bij andere gemeenten lopen de kosten behoorlijk op. Daarom kijken we hoe we de zorg zo slim mogelijk kunnen inrichten. Met meer nadruk op voorzorg en nazorg, zodat jongeren niet onnodig lang in een maatwerktraject zitten.’

‘Elke jongere heeft een uniek verhaal’

 

Out of the box 

‘Een van de zaken die er echt uitspringt in onze regio, is de echtscheidingsproblematiek. We zien veel mensen die na een scheiding niet in staat zijn om samen goed met de kinderen om te gaan. Soms is er speciale omgangsbegeleiding nodig om ouders hierin te helpen. Dat vraag om out-of-the-box-oplossingen. Het Leger des Heils is daar goed in. In Hilversum is er een ‘Omgangshuis’ waar ouders en kinderen elkaar op een neutrale plek en onder begeleiding kunnen ontmoeten.’

Alle kanten op kijken

‘De flexibiliteit in vormen van het Leger des Heils spreekt me ook aan. In het project ‘Kansen voor kleintjes’ kijken ze al in de kinderopvang mee naar peuters van wie het gedrag vragen oproept. Tegelijk bieden ze begeleiding voor jongeren met allerlei problematieken. Dat past goed in ons brede aanbod. Want uiteindelijk heeft elke jongere een uniek verhaal. Elk hulptraject vraagt om een persoonlijke aanpak.’

‘De impactvoel
je later pas’

 

 

Corona in de verpleeghuizen

n twee van de drie verpleeghuizen van Leger des Heils Midden-Nederland – Buitenhaeghe in Almere, Merenhoef in Maarssen en specialistisch verpleeghuis De Blinkert in Baarn – was vorig jaar een uitbraak van corona.

Met name Buitenhaeghe heeft het in de eerste golf hard te verduren gekregen. Ondanks voorzorgsmaatregelen raakten in mei de eerste medewerkers en bewoners op de PG-afdeling besmet. Voor mensen met dementie bleek het onmogelijk zich aan de regels van quarantaine en hygiëne te houden. Bewoners met covid werden verpleegd op de cohortafdeling die in het restaurant was ingericht. Blij waren we met de ondersteuning door medewerkers van Defensie, die niet alleen extra ‘handen’ boden maar ook expertise. Het was voor het zorgpersoneel een heel zware tijd. Zij maakten eerst van dichtbij het effect van de quarantainemaatregelen op bewoners mee en moesten later in korte tijd van zestien bewoners afscheid nemen. De impact ervan liet zich pas na afloop voelen en vertaalde zich in een hoog ziekteverzuim gedurende de zomermaanden.

De Blinkert is tot nu toe vrij gebleven van corona, maar in Merenhoef raakten tijdens de tweede golf bewoners en medewerkers besmet. Dankzij de voortschrijdende kennis en ervaring over covid-19 kon een grote uitbraak worden voorkomen. Ook in Merenhoef kwam de bezetting onder druk te staan. Het aanhaken van ‘Extra handen voor de zorg’ was dan ook zeer welkom.

‘We blijven ons
hard maken
voor hen’

 

Opvang voor EU-arbeidsmigranten

 

Tijdens de eerste lockdown zette een groep Leger des Heils-collega’s in no time een onderdak voor EU-arbeidsmigranten op poten. Regiomanager Reinier Dijkstra: ‘Indrukwekkend die bereidheid en energie. We hebben fantastische collega’s, die de mens blijven zien ook als diegene je het bloed onder je nagels vandaan haalt.’

 

n de tweede helft van maart wilde de gemeente Utrecht alle daklozen van de straat krijgen. Ook de EU-arbeidsmigranten, die officieel niet ‘rechthebbend’ zijn. ‘Het gaat om een groep die aan lagerwal raakt als ze hun werk kwijtraken en die daardoor flink gaat drinken en drugsverslaafd zijn. We hebben aangeboden dat wij de opvang voor deze groep wilden regelen, vertelt Reinier. ‘Collega Boaz Siebesma heeft de locatie binnen een paar dagen opgezet met veel inzet van medewerkers van zijn team ambulant. Bij Bosshardt aan de Marco Pololaan moest omgebouwd worden. Dat was geen geringe klus. Met hulp van veel facilitaire collega’s is dat gelukt. De opvang verliep vervolgens goed. Collega’s van de flexpool, De Hoek en Leidsche Maan sprongen bij en draaiden diensten. Zo konden we contacten leggen en aan relaties bouwen. De eerste opvang van in totaal 16 mensen heeft uiteindelijk van april tot en met juni geduurd.’

‘Zonder werk raken deze mensen aan lagerwal’

Wat gebeurt er straks met deze mensen?

Peter Rouw draaide in die periode ook mee op de locatie. Toen in het najaar opnieuw opvang nodig was, pakte hij dit als locatiemanager op. Dit keer aan de Maliebaan. Peter: ‘Het inhuizen is in een week gelukt. Dat was echt een huzarenstukje. Inmiddels wonen er 25 mensen in het pand. Het grote verschil met de Marco Pololaan is dat mensen nu een eigen kamer hebben. Dat zorgt voor veel rust. Mensen staan in de overlevingsstand als ze van de straat komen. Dat heeft invloed op de groepsdynamiek. Op de Marco Pololaan sliepen ze in een ruimte met schermen ertussen. Je hoort elkaar snurken en ruikt elkaar. Dan krijg je kuddegedrag. Je moet naar buiten als je alleen wilt zijn. Het doet zoveel als iemand een eigen plek heeft.

Wat ik wel lastig vind: we doen deze opvang nu omdat er corona is, maar straks als de lockdown voorbij is, staan ze weer op straat. Wat doet dat met de veerkracht van mensen? Dat vind ik ingewikkeld.’

Klem in het systeem

Het Leger des Heils lobbyt daarom stevig bij gemeente en rijksoverheid. Reinier Dijkstra: ‘De gemeente Utrecht is echt een goede partner. Ook zij zijn voorstander van een andere aanpak van de situatie van de dakloze EU-arbeidsmigranten. Ze worden als lastig en irritant ervaren, omdat ze soms asociaal en agressief gedrag laten zien. Ik ben trots hoe wij hier als Leger mee omgaan: mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen, toch verwelkomen en ervoor kiezen om door bepaald gedrag heen te kijken en de mens erachter te zien. Het zijn mensen die vaak geen kant op kunnen, die klem zitten in het systeem. Sommigen moeten echt een schop onder hun kont krijgen. Anderen zijn zo in de war, die hebben een luisterend oor of (intensieve) psychische hulp nodig. We blijven ons hard maken voor hen.

Peter

Reinier

Onze impact

 

H E T  V E R H A A L  V A N  N I E L S

 

Niels was zwaar verslaafd en dakloos. Nu werkt hij als gediplomeerd zorgprofessional bij het Leger des Heils en helpt hij anderen. Niels is het levende bewijs: er is hoop!

Bekijk video

2020 in cijfers

 

O V E R G A N G S J A A R

Cijfers van 2020

2020*20192018
ZvW-WLZ39.13921.25020.151
Gemeenten34.80028.72423.227
Forensische zorg19.2732.1812.068
Overige opbrengsten8.8701.9092.939
Eigen bijdragen cliënten1.893898731
Bedrijfsopbrengsten103.97554.96249.116
Personeelskosten73.63638.02035.386
Afschrijvingen2.7581.6111.326
Overige bedrijfskosten27.57516.30313.843
Bedrijfskosten103.96955.93450.555
Financiële baten en lasten-1.178-263-687
Bijdragen LdH middelen321451484
Resultaat-851-784-1.642
Bedragen x 1.000

Begin 2020 is Regio Midden-Nederland samengevoegd met de Gooi- en Vechtstreek en een groot deel van de Flevopolders. De cijfers uit voorgaande jaren zijn daarom slecht vergelijkbaar. Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 851.000,- . Onze regio is in 2020 hard geraakt door Covid-19. Dit heeft geleid tot toegenomen personeelskosten en hoge uitgaven voor personeel-niet-inloondienst, die niet geheel worden gedekt door de extra beschikbaar gestelde middelen.

 

*De cijfers van 2020 zijn onder voorbehoud.

‘Hard als
hondenkluiven,
maar wel lekker’

 

Aanschuiven bij Bij Bosshardt de Jol

Vlak voor de zomer gingen de deuren van Bij Bosshardt De Jol in Lelystad open. Sindsdien weet een groeiende groep bezoekers de weg naar de buurthuiskamer te vinden. Ook tijdens de lockdown.

uiten is het grijs en nat, maar binnen staat de koffie klaar in de gezellige zithoek met lekkere banken. Er is van alles te doen in de grote keuken, aan de spelletjestafel en in de computerhoek annex hobbytafel. Vroeger zaten hier een kroeg en een snackbar, nu biedt deze plek de buurtbewoners een gastvrij welkom. André van der Galiën werkt er als coördinator. Het is aanpoten, pionieren, maar hij doet het met hart en ziel. En krijgt vanuit Lelystad praktische waardering voor dit werk. ‘Zo leuk, Man met de Baard, een koffiebranderij hier in Lelystad, sponsort onze koffie. En vanaf vrijdag serveren we koekjes van banketbakkerij Prins.’

Pleisterplaats

De eerste bezoeker meldt zich. Ze heet Janet en woont om de hoek in een begeleid wonen complex. Drie dagen per week gaat ze naar de dagbesteding, de andere dagen komt ze graag naar De Jol. Ook voor Henk, een rasechte Amsterdammer, is De Jol een plek waar hij graag komt en genegenheid vindt. Hij is gescheiden en heeft weinig contact met zijn kinderen. ‘Het is gezellig om bij elkaar te komen en we horen elkaars ellende aan. De afgelopen tijd zijn er in mijn omgeving negen mensen overleden, waaronder een goede vriend. Daarna was ik wel de weg kwijt. Ik kon nergens heen met mijn verdriet.’ In De Jol ontvangt hij een luisterend oor. Coördinator André kan bij hem niet meer stuk. ‘Ik kan mopperen en raar doen, maar ik kom altijd terug. André zet zich zó voor ons in en hij heeft zoveel geduld. Door hem ben ik ook weer op God gaan vertrouwen. Niet dat hij met de Bijbel achter je reet aanloopt. Voor God zijn we allemaal equal.’

Lading spullen

De prachtige tweedehands kledingwinkel, die onderdeel is van De Jol, is helaas in verband met corona niet open. Ondertussen ligt er wel een voorraad mooie kleding, want de Hema van Stadskanaal heeft een lading spullen bezorgd. Het is jammer om dat allemaal maar te laten liggen. Daarom maken vrijwilligers nu pakketten voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Vrijwilligster Hennie loopt bedrijvig rond met een lijstje en verzamelt wat nodig is. ‘Even kijken of we nog een shirtje in maat 128 hebben.’ Door een niet-operabele hernia is Hennie niet vast ter been, maar haar inzet is er niet minder om.

Ook John komt koffiedrinken. In zijn rugzak en een gebruikte shopper lijken zijn hele hebben en houden te zitten. Naar eigen zeggen is hij de sociaal therapeut van het gezelschap. Dat levert een daverend geschater op bij de rest van de aanwezigen en een voorzichtige glimlach bij John zelf. Verder wil hij niet veel kwijt. De naam van de interviewer wordt zorgvuldig op een klein papiertje geschreven. Hij wil nog wel benoemen dat het Leger des Heils een ‘goede sociale club is’.

 

‘Ik kom hier ook om André te

pesten en een beetje te dollen’

Mis haar elke seconde

Thomas is ook een vaste gast. Drieënhalf jaar geleden is zijn vrouw overleden na ruim veertig jaar huwelijk. Hij mist haar elke seconde. ‘We waren echt maatjes. De kanker was uitgezaaid naar de lever en binnen anderhalve maand was ze weg. Daardoor voel ik me de laatste tijd wel eenzaam. Met mijn kinderen bel ik wel, maar ze wonen ver weg.’ De gezelligheid in de buurthuiskamer doet hem zichtbaar goed. Dat geldt ook voor het Syrische echtpaar Bahija en Yousef. Voor hen voelt Bij Bosshardt als familie. De zelfgebakken koekjes van Bahija worden kritisch getest. Volgens Henk zijn ze zo hard als hondenkluiven, maar wel lekker.

Iemand die zowel voor de gezelligheid komt als uit verveling is Rudi. Met zijn lange dreads is hij een opvallende verschijning. Hij voelt zich beperkt door alle maatregelen en de avondklok. Rudi was twintig jaar bouwvakker, maar is ook muzikant. ‘Drummer om precies te zijn. Ik kom hier ook om André te pesten en een beetje te dollen.’

Als Yousef olie heeft gehaald, slaat Bahija in de keuken aan het frituren. Gisteren maakte ze heerlijke couscous, nu wordt er zwijgend gesmuld van haar loempia’s en van broodjes gezond. Als de koffiekan leeg is en de broodjes op, is het bijna 1 uur. Iedereen helpt een handje mee om de spullen op te ruimen en daarna gaat iedereen zijns weegs.

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

André

Coördinator Bij Bosshardt de Jol

Locatieoverzicht

 

V A N  L E G E R  D E S  H E I L S  M I D D E N –  N E D E R L A N D

 

Download het overzicht

1

Regio West

Onder regio West valt Nieuwegein, Lekstroom, Stichtse Vecht, Woerden, Gooi & Vechtstreek. In deze regio bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten.

2

Regio Oost

Onder de regio Oost valt Amersfoort, Baarn, Eemland, FoodValley, Zeist. In deze regio bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

3

Regio Flevoland

Onder de regio Flevoland valt de hele provincie Flevoland met uitzondering van de Noordoostpolder. In deze regio bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

4

Regio Utrecht Stad

Alle producten in Utrecht Stad vallen onder deze regio. In Utrecht Stad bieden wij: ambulante hulpverlening; maatschappelijke opvang en beschermd wonen; arbeidsre-integratie; jeugdhulp en verpleging & verzorging. Daarnaast zijn er diverse Bij Bosshardt locaties, waar buurtbewoners terecht kunnen voor activiteiten. 

Dit was ons jaarverslag!

 

Volg ons op Social Media

Of zet je in voor het Leger des Heils